تاکسی های پرنده می آیند به آسمان ایران !

تاکسی های پرنده می آیند به آسمان ایران ! خاطرم هس چند سال پیش عرض کردم که ما در آینده که امروز باشد تاکسی های هوایی را می سازیم و برای تردد از آن ها استفاده میکنیم . از انجایی که بشر در حال نابودی طبیعت است و این را می توان از نابود شدن…Read More

چرا انقدر از تکنولوژی عقب هستیم ؟

چرا انقدر از تکنولوژی عقب هستیم ؟ بدون شک وجود تکنولوژی زندگی را برای بشریت آسان تر کرده است ، اصلا اساسا به وجود آمدن تکنولوژی که توسط بشر ساخته می شود برای این است که در سریع ترین زمان شما به راحتی ابزار دست یابید ، اما در کشور مختلف این موضوع فرق میکند…Read More